O nas

Diakonia wyzwolenia to ludzie szukający wolności, tak jak my wszyscy. Chodzi tutaj o wolność Chrystusową, czyli taką, która chroni człowieka od wszystkiego, co poniża i uwłacza człowiekowi. Nie jest to grupa fanatyków krucjaty, ale ludzi, którzy najpierw sami potrzebują wolności. Obecnie wielu ludzi, szczególnie młodych, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak szybko dają się zniewolić, pozbawić wolności, chcąc tak naprawdę być wolnymi. Wolności człowieka nie zagrażają jedynie alkohol, tytoń czy narkotyki. Czasami o wiele groźniejszy może stać się dla młodego człowieka świat internetu, gier komputerowych czy mediów.

freedomChrystus jednak już zajął się ludzką wolnością, ponieważ odkupił nasze grzechy i zerwał z nas kajdany zła. Potrzeba jednak wielkiej promocji tego, czego dokonał już Pan Bóg. To zadanie dla wszystkich, którzy są uczniami Jezusa, szczególnie dla nas jako diakonii wyzwolenia. Sam Pan Bóg zaprasza i nas, żebyśmy przyłączyli się do Niego i wraz z Nim nieśli ludziom miłosierdzie, nadzieję, zbawienie,
tzn. po prostu Chrystusowe orędzie o wolności.

I ty możesz być wolnym człowiekiem, ale musisz dać się uratować. Tylko samemu będąc wolnym, możesz pomóc innym ludziom w odzyskaniu wolności.

Modlitwa do Niepokalanej Jutrzenki Wolności

ks. Franciszek Blachnicki

Maryjo,/ Niepokalana Jutrzenko Wolności,/ Jasnogórska Pani,/ przy której my Polacy/ zawsze byliśmy wolni./ Ty jesteś źródłem światła i życia dla nas/ – ponieważ jako pierwsza z ludzi/ przyjęłaś ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA JEZUSA/ i poszłaś za NIM,/ oddając MU w posłuszeństwie i miłości/ całe swoje życie, aż po krzyż./ Ty widzisz moją niewolę,/ która polega na tym,/ że często panuje we mnie ciemność błędu,/ niewiedzy,/ ułudy własnej wyobraźni/ i że żyję jeszcze dla siebie,/ opanowany pychą/ i miłością własną./ Wyzwól mnie,/ upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą/ w jedynym Świetle,/ jakim jest Jezus,/ który wie, kim jestem,/ czego chce ode mnie Ojciec/ i co jest dla mnie dobre./ Wyzwól mnie,/ upraszając moc zwyciężenia egoizmu w przyjmowaniu krzyża/ i do życia dla Światła,/ dla Boga i braci/ przez bezinteresowną służbę i miłość./ Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło/ i wytrysnęło źródło życia./ Pomóż mi poznać Prawdę,/ która mnie wyzwoli/ i pójść za Jezusem,/ abym nie chodził w ciemności,/ ale miał ŚWIATŁO ŻYCIA. Amen.

Reklamy